interlux

Company Interlux Ltd. was founded in May 2006 as the next level in business, till that time for many years being carried out on the trade license. The company currently employs 6 employees, hires about the same number of tradesmen and offers all the building works.

Company Interlux Ltd. builds:
family houses, business buildings and carries out reconstruction of old houses.

Company Interlux Ltd. carries out:

 • isolation against ground humidity
 • constructions using materials as Porotherm and Hebel
 • low energy houses using insulation mortar, adhesives and foams
 • interior plasters including plastering
 • outdoor facades
 • insulation plasters
 • remediation plasters
 • tiles, pavings, plaster boards
 • sandstone pavements made from natural stone
 • laying of interlocking pavements
 • repairs of sandstones
 • repairs and plastering of vaults
 • other works as required by the customer

You may check the constructions and reconstructions performed by our company in the section references, photo.

You can contact us on phone +420 723 920 589 or by e-mail interlux@volny.cz, or at our address.

Firma Interlux s.r.o. byla založena v květnu 2006 jako další stupeň v činnosti, do té doby mnoho let prováděné na základě živnostenského oprávnění. V současné době firma zaměstnává 6 zaměstnanců, najímá zhruba stejný počet živnostníků a nabízí veškeré stavební práce.

Firma Interlux s.r.o. staví:
rodinné domky, objekty pro firmy a provádí rekonstrukce starých domů.

Firma Interlux s.r.o. provádí:

 • izolace proti zemní vlhkosti
 • hrubé stavby za použití materiálů Porotherm a Hebel
 • nízkoenergetické domy za použití zateplovací malty,
  lepidel a pěn
 • vnitřní omítky včetně štukování
 • venkovní fasády
 • zateplení omítek
 • sanační omítky
 • obklady, dlažby, sádrokartony
 • pískovcové chodníky z přírodního kamene
 • pokládka zámkové dlažby
 • opravy pískovců
 • opravy a nahození klenby
 • další práce podle požadavků a přání zákazníků

Námi realizované stavby a rekonstrukce si můžete prohlédnout v sekci reference, fotogalerie.

Kontaktovat nás můžete na telefonu +420 723 920 589, nebo e-mailem interlux@volny.cz, případně na naší adrese.

interlux